На радном месту до 70. рођендана!

Радни век у Србији могао би бити продужен до навршених 70 година живота, за оне који то желе, ако се усвоји иницијатива за измену Закона о раду, коју су прихватили еминентни стручњаци на саветовању о актуелним питањима савременог законодавства, које је завршено у петак у Будви. Наиме, запослени би могао да остане у радном односу још пет година после испуњења услова за старосну пензију, ако то сам жели и ако постоји потреба послодавца за његовим радом, речено је на саветовању које организује Савез удружења правника Србије и Републике Српске.