Текстови

На радном месту до 70. рођендана!
Радни век у Србији могао би бити продужен до навршених 70 година живота, за оне који то желе, ако се усвоји иницијатива за измену Закона о раду, коју су прихватили...